Contact Us

Ikaw baga ay natatakot? Nangangambang baka dukutin ng Sanggunian, itapon sa Ilog Pasig at iharap kay Jesebel? Ikaw ba ay may mga alam na katotohanan at mga katiwalian na gusto ibunyag subalit nagaalinlangan na baka isang araw ay sunduin ka ni Ka Amurao at sabihin “Kapatid, namimiss ka na ni Ka Jun Santos gusto ka daw makita”? O kinakabahang umalis ng bansa baka pagdating mo sa airport ay mai”SCAN” ka at pagbintangang may dalang granada?

Huwag matakot!

Kami ang inyong mga kasangga!

Mag email lamang sa repost@iglesianicristo.news hindi na kailangan sabihin kung sino ka, kapatiran ka man or saang lupalop ka man nagtatago basta sabihin mo lang ang nalalaman mo, mga bagay na gusto mo ibunyag at kami na ang bahala.

Huwag maduwag kapatid! Sapagka’t tayo’y di papayag na sila ang maghari.