Blogs

Ang simula…

April 11, 2015 // 0 Comments

Mga mahal na Kapatid, Una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-private message sa akin na nagpapasalamat sa mga impormasyon na ibinahagi ko sa thread na ito. Mayroong mga nagbigay ng papuri dahil daw sa [ . . . ]

1 17 18 19